Cieśnina La Manche

Cieśnina morską, która oddziela wyspę od kontynentu nazywa się także kanałem morskim. Właśnie z języka angielskiego La Manche to „Kanał Angielski”.

Cieśnina La Manche

Kanał ten oddziela Wielką Brytanię od Francji. Łączy Morze Północne z otwartymi wodami drugiego pod względem wielkości oceanu na Ziemi czyli Atlantyku poprzez Cieśninę Kaletańską. Jest ona najwęższą częścią kanału La Manche. Jej szerokość stanowi najkrótszą odległość między Francją a Wielką Brytanią i wynosi około 30 km. Powierzchnia La Manche to 75 000 km², z kolei długość kanału wynosi 563 km. W najszerszym miejscu Cieśnina La Manche ma 249 km. Średnia jej głębokość to 48 m, średnie zasolenie wod około 3, 5% a temperatura wód waha się w granicach od 5°C do 15°C. W wyniku topnienia lądolodów Europy i Ameryki Północnej pod koniec epoki plejstocen powstał ten kanał. Położone są na nim Wyspy Normandzkie będące częścią Wielkiej Brytanii. Odgrywał on strategiczną rolę w wielu toczących się wówczas wojnach. Ze względu na burze i mgły znany jest z trudnych warunków dla żeglugi. Kanałem La Manche odbywają się połączenia promowe między Wielką Brytanią a Francją i Belgią. W 1994 roku został oddany do użytku 50 kilometrowy tunel kolejowy wybudowany pod cieśniną. Pierwszym mężczyzną, który przepłynął kanał La Manche jest angielski kapitan Matthew Webb zaś pierwszą kobietą Amerykanka Gertrude Ederle.

 

Author: wody.edu.pl