Ekosystem morza Bałtyckiego

Każdy zbiornik wodny ma własny ekosystem morza. Jeżeli chodzi o morze bałtyckie to możemy cieszyć się rozwojem jego ekosystemu. Pamiętajmy jednak, że jego eksploatacja bez ograniczeń może się skończyć tragedią i znakiem życia w jego zbiorniku.

Czym jest ekosystem i jak on wygląda to w morzu bałtyckim

Pojęcie to odnosi się do ogółu organizmów żywych jak i nieożywionych, a więc cała gama glonów, bezkręgowców oraz roślinność wodną i ryby.
W Bałtyku możemy wyróżnić trzy strefy:
strefa toni wodnej otwartego morza;
strefa przybrzeżna;
strefa głębokiego, miękkiego dna.
Warto zastanowić się jak wygląda życie w morzu bałtyckim. Zacznijmy od fauny. Przede wszystkim żyją w nim foki szare i wiele gatunków ryb, czyli śledzie czy szproty. Plazacjest zamieszkania także przez mewy i rybitwy, które są znane każdemu, kto odwiedza nasze wybrzeże.
Warto zwrócić uwagę na florę charakterystyczną dla Bałtyku, choć jest ona dosyć uboga. Jest ona jednak zróżnicowana że względu na region. Tworzą ją głównie: glony, zielenice, brunatnice, krasnorosty, rzadziej rośliny kwiatowe (trawa morska, rdestnica, wywłócznik). Najliczniejsze są okazałe zielenice (nacprzyklad taśma, gałęzatka, ramienice), oraz rzadsze brunatnice (występuje głównie morszczyn pęcherzykowaty).

Zagrożenia dla ekosystemu

Niestety nasze piękne morze jest narażone na wiele zanieczyszczeń takich jak zanieczyszczenia chemiczne. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że chemia, która dostaje się do jego wód pozostaje tam przez kilkadziesiąt lat ze względu na małą wymianę wód w tym morzu.
Z tego też powodu powinniśmy otoczyć nasze morze bałtyckie szczególną ochroną i dbać o jego ekosystem. Tylko w ten sposób kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się wyjazdami nad Bałtyk i kapelani w chłodnej lecz bardzo zdrowej wodzie. Pamiętajmy również o niesamowitych wydmach i zabytkach znajdujących się nad naszym polskim morzem. Na pewno co roku zachwycały się nim na nowo. Jeśli tylko zadbamy o morze i wybrzeże, to uda nam się ocalić naprawdę wyjątkowe miejsce.

Author: wody.edu.pl